FAB föreningen Afrikas Barn
Rubrikbar
Våra Projekt

Projekt Nya Barn

Detta projekt startades 2013 och här tog vi in flickor och pojkar i åldern 6-7. Barnen bor hos sina vårdnadshavare, men vi står för skolavgifter, böcker, uniformer och hygienartiklar.. Kort sagt allt som barnen behöver för att klara sin utbildning.

Vi gör varje år tre hembesök per barn, samt skolbesök till varje barn.

Detta är en stor och viktig händelse för dessa barn och deras vårdnadshavare. Det betyder att barnen får framtidshopp och möjlighet att komma ur sin fattigdom.

Som avslutning på året samlar vi alla barn, lärare och vårdnadshavare och här får de information om Mänskliga Rättigheter, barns rättigheter och visst ekonomiskt tänkande.

Alla deltagare får också möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter med varandra.

Huvudfoto Afrikanska barn

Projekt Kisumu, Kenya

År 2004 startade vi ett projekt i Kisumu, Kenya tillsammans med organisationen KYOC, Kisumu Youth Olympic Center och ytterligare ett som heter EACH. Det senare ligger ute på landsbygden i East Asembo. I Kisumu har vi ett pojkhem och ett flickhem. Samtliga barn går i skolan och vi bistår med samtliga kostnader och drift för dessa hem. Pojkhemmet innefattar även kontor och är bas för all verksamhet i projektet. Detta hem har vi köpt in tack vare gåvor från våra givare.

Samtliga barn i projektet får förutom skolutbildning också utbildning om Hiv/Aids och hur man skall skydda sig samt grundlig utbildning i FN:s allmänna deklarationer om Mänskliga Rättigheter.

Utöver det organiserar vi barnen via fotboll, där de gör något roligt tillsammans samt lär sig att organisera sig för att uppnå sina mål.

Sedan starten har vi hjälpt många barn till en bättre framtid. Vi följer dem tills de är 18 år och därefter i mån av medel och behov. Flera barn har gått vidare till andra skolor och fotbollsklubbar tack vare sina betyg och fotbollsskicklighet. Dessa skolor betalar nu deras fortsatta utbildning och fotbollsklubbar ger dem betalt. Några har utbildat sig till lärare och andra till poliser.

Föreläsning
Den bäste studenten
Klasskamrater
Student Elsy
Bildlänk Mänskliga rättigheter Bildlänk Våra projekt Bildlänk Stöd FAB Bildlänk Kultur och fotboll