FAB föreningen Afrikas Barn
Rubrikbar
Våra Projekt

Projekt Nya Barn

Detta projekt startades 2013 och här tog vi in flickor och pojkar i åldern 6-7. Barnen bor hos sina vårdnadshavare, men vi står för skolavgifter, böcker, uniformer och hygienartiklar.. Kort sagt allt som barnen behöver för att klara sin utbildning.

Vi gör varje år tre hembesök per barn, samt skolbesök till varje barn.

Detta är en stor och viktig händelse för dessa barn och deras vårdnadshavare. Det betyder att barnen får framtidshopp och möjlighet att komma ur sin fattigdom.

Som avslutning på året samlar vi alla barn, lärare och vårdnadshavare och här får de information om Mänskliga Rättigheter, barns rättigheter och visst ekonomiskt tänkande.

Alla deltagare får också möjlighet att utbyta tankar och erfarenheter med varandra.

Under Corona 2020 0ch 2021
med delvis stängda skolor, så hjälpte vi de barn som bor hos någon vårdnadshavare, med mat, kläder och andra hjälpmedel men också med hemundervisning när så var möjligt. Dessutom hade chanserna att försörja sig och de sina försämrats dramatiskt. Vi såg därför också att sett till att hjälp till med medel så att de kunnat odla olika grönsaker så att de har mat.

Nu under först månaderna av 2022 har de fått läsa in ämnen som de missat under 2021 och kommer att börja det riktiga läsåret nu i juni. Tufft för många, men de flesta är medvetna om den chans de fått till utbildning och det är roligt att se att de lyckas.

Huvudfoto Afrikanska barn

Projekt Kisumu, Kenya

År 2004 startade vi ett projekt i Kisumu, Kenya tillsammans med organisationen KYOC, Kisumu Youth Olympic Center och ytterligare ett som heter EACH. Det senare ligger ute på landsbygden i East Asembo. I Kisumu har vi ett pojkhem och ett flickhem. Samtliga barn går i skolan och vi bistår med samtliga kostnader och drift för dessa hem. Pojkhemmet innefattar även kontor och är bas för all verksamhet i projektet. Detta hem har vi köpt in tack vare gåvor från våra givare.

Samtliga barn i projektet får förutom skolutbildning också utbildning om Hiv/Aids och hur man skall skydda sig samt grundlig utbildning i FN:s allmänna deklarationer om Mänskliga Rättigheter.

Utöver det organiserar vi barnen via fotboll, där de gör något roligt tillsammans samt lär sig att organisera sig för att uppnå sina mål.

Sedan starten har vi hjälpt många barn till en bättre framtid. Vi följer dem tills de är 18 år och därefter i mån av medel och behov. Flera barn har gått vidare till andra skolor och fotbollsklubbar tack vare sina betyg och fotbollsskicklighet. Dessa skolor betalar nu deras fortsatta utbildning och fotbollsklubbar ger dem betalt. Några har utbildat sig till lärare och andra till poliser.


Några goda resultat!


Sedan starten 2003 har vi hjälp många barn igenom utbildning, daglig omsorg och en chans till att bättre liv med framtidstro. Tjugo år senare har flera hundra Barn slussats igenom med hjälp av en stabil omgivning, uppmuntran, ibland tuffa krav men alltid med barnets bästa i fokus.

Här är ett par exempel på barn som nu är vuxna och klarar sig själv i livet. Vår vi presentera Peter Odhiambo, en pojke som började i projektet 2005 och som med stöd kunnat skaffa sig en utbildning, med hjälp från våra givare.
Idag jobbar Peter på Kisumu Water and Sewerage Company och försörjer sig själv. En vuxen man som ser framtiden an.

Irene är föräldralös och kom in i projektet 2006, hon har tagit sig igenom skolutbildningen och vidare till Universitetsutbildning. Idag jobbar hon som handledare på Commonwealth College och klarar sig helt själv. En otrolig resa som hon har gjort, tack vare bidrag från givare och personer runt om omkring som stöttat henne. Men inte minst hon själv, som inte tappat sugen utan fortsatt tills hon nått sitt mål.
( Irene till vänster)

Föreläsning

Odla egna grönsaker... Foto: Paul Okaka

Den bäste studenten

Peter  Foto: Paul Okaka


Mary. Foto: Paul Okaka

Student Elsy

Irene. Foto: Paul Okaka

Bildlänk Mänskliga rättigheter Bildlänk Våra projekt Bildlänk Stöd FAB Bildlänk Kultur och fotboll