FAB föreningen Afrikas Barn
Rubrikbar
Mänskliga rättigheter

Sedan 2006 har vi bedrivit en upplysningskampanj om Hiv/AIDS och Mänskliga Rättigheter bland våra egna barn i projektet samt i 10 partnerskolor. Dessa utökades snart till att bli 30 skolor. Resultaten var fantastiska, vi började bygga upp Hälsa- och Mänskliga rättighetsklubbar på varje skola, bestående av 15 pojkar och 15 flickor, som representerade varje klass. Här tar man upp problem som behöver lösas, barn som far illa och detta tas sedan vidare till rektor. Två lärare, som också bistår barnen i klubbarna, för sedan detta vidare till möten som hölls varje månad, där lärare från alla partnerskolor träffades tillsammans med utbildare i projektet. Speciella fall förs vidare till relevanta kommunala eller rättsliga instanser. På så sätt började ett nätverk byggas upp för att hjälpa och bistå barnen i deras rättigheter.


Ännu en lägervecka avslutad. Foto: Paul Okaka

Vart annat år har vi också en lägervecka för barnen i de 30 partnerskolor och deras klubblärare, där de intensivutb-ildas i Mänskliga Rättigheter, Demokratiska processer och även på senare år Miljö.

Resultaten har blivit att flickor stannar kvar och fortsätter sin utbildning, därför att de vet att de har samma rättigheter som pojkar att fullfölja sin utbildning. Färre graviditeter bland unga flickor. Klimatet i skolan mellan pojkar/ flickor och elever lärare har blivit mycket bättre, på grund av att både lärare och elever har fått samma kunskap och förståelse om vad de 30 olika Mänskliga Rättigheterna innebär i praktiken. Skolor har också ökat säkerheten runt skolan, så att inga obehöriga kan ta sin in och locka med sig elever under raster. Barnen vet idag att dessa rättigheter är deras och ingen kan ta det ifrån dem. I början av vårt projekt trodde barnen att Mänskliga Rättigheter bara var något för regeringsmedlemmar.

run
Samling vid lägerstart Foto: Per-Ove Hermansson

Från 2008 inkluderade vi även ungdomar som slutat skolan och som levde på gatan, många i kriminalitet och på droger. Dessa används ofta inför val för att skapa upplopp och får då betalt från partiledning för att skrämma människor att ta beslut som gagnar ett givet parti och dess ledning. Detta hände under valet 2007 med katastrofala följder. Därför beslöt vi att ta med dessa grupper i vårt program.

Resultaten här har blivit att många av dessa ungdomar förstått att de bara har blivit utnyttjade och att de måste satsa på att skapa sig ett eget liv och egna jobb så att de kan försörja sig.

Kontakter med regeringsorgan har kommit till stånd tack vare vårt projekt och flera har startat egna företag.

Dessa projekt och aktiviteter har fortsatt att utvecklats och vi fortsatte under 2017 att informera och utbilda barn och ungdomar så att de kan skapa sina egna liv och bidra till en bättre samhällsutveckling på sikt.

Bidrag till denna kampanj fick vi från Forum Syd/SIDA samt från våran egen insamling.

Vi fortsatte i egen regi från 2018 och framåt med utbildning av grupper i olika skolor och under 2020 lades grunden till framtida utveckling och då utökade vi med Mänskliga Rättigheter i Kongo där Kongo Kinshasa var startpunkten.

Tack alla våra givare för era bidrag, det är tack vare Er som detta blivit möjligt!

Huvudfoto Afrikanska barn
Studenter i grupp

Första skolan i Kongo som lagt Mänskliga Rättigheter på schemat. Foto: Sandrine/Mats

Studenter i gruppGlada deltagare. Foto: Per-Ove Hermansson

Monica föreläserHur väljer man bra ledare? Foto: Per-Ove Hermansson

 Mänskliga Rättigheter i Kongo. Foto: Sandrine

Bildlänk Mänskliga rättigheter Bildlänk Våra projekt Bildlänk Stöd FAB Bildlänk Kultur och fotboll