FAB föreningen Afrikas Barn
Rubrikbar
Grupp av studenter

Lifeskills och Mänskliga Rättigheter, Kenya. Foto: Paul Okaka

Grupp av studenter
Mänskliga Rättigheter nu i Kongo. Foto: Sandrine

Nyheter

Vi fick ett arv 2019...

2019 fick vi in ett större arv, vilket bidrog till att vi kunde utöka vår verksamhet och starta en upplysnings-kampanj i Kongo, med Mänskliga Rättigheter. Vi har sett vilka fantastiska framsteg barn och vuxna gjort och fortfarande gör i Kenya och därför vill vi hjälpa till på samma sätt i Kongo.

Det är två volontärer och initiativtagare från Sverige, som åkte ner i början av 2020 för att ytterligare organisera verksamheten, samt nu i maj 2022 för att besöka fler skolor och etablera fortsatt verksamhet.
Vi har beviljats ett bidrag på 500.000 sek från Forum Syd/SIDA för år 2017.

Detta är en fortsättning på vårt projekt nere i Kenya, som vi arbetat med i 10 år. Vi upplyser barn och ungdomar om HIV/Aids, Mänskliga Rättigheter, Demokratiska processer och Miljö och vi har sett stora framsteg bland barn och unga men även bland vuxna som finns inom projektet. Det går att göra skillnad, med rätt resurser och uppsatta mål.

Tack till Forum Syd och tack till våra egna givare som gjort och gör detta möjligt.

Huvudfoto Afrikanska barn
Bildlänk Mänskliga rättigheter Bildlänk Våra projekt Bildlänk Stöd FAB Bildlänk Kultur och fotboll