FAB föreningen Afrikas Barn
Rubrikbar

Kenya

Kenyas flagga
Nelson med nya böcker dec 2018

Nelson Med nya Böcker dec 2018. Foto: Paul Okaka

KYOCPROJECT

Ungdomar för Mänskliga Rättigheter, seminarie. Foto: Paul Okaka

Presentation av FAB

Hur FAB bildades.

År 2002 träffade vår ordförande en man från Tanzania som var här på Gothia Cup med sitt lag. Dessa pojkar var gatubarn och mannen var deras tränare. Barnens situation gjorde ett starkt intryck och eftersom vi redan hade börjat bilda en förening, beslutade vi efter ett antal möten att hjälpa dessa barn till ett bättre liv. 2003 började vi insamlingen för att hjälpa dessa barn och deras kamrater nere i Dar Es Salaam. Vi öppnade upp ett större barnhem och samtliga barn började i skola, tack vare vår verksamhet. 2004 startade vi i samarbete med en grupp i Kenya projektet KYOC och detta projekt byggde på samma ide, nämligen att organisera barn med hjälp av fotboll och sedan motivera att börja skolan. I Kenya öppnades ett hem i Kisumu och ett i East Asembo. Samtliga barn är föräldralösa eller kommer från extremt fattig miljö, med ingen chans till utbildning eller ett bättre liv.

År 2006 startade vi också ett flickhem i Kisumu för utsatta flickor och vi står för alla kostnader av drift för samtliga hem, samt utbildning.

Syftet med verksamheten är att hjälpa barn och ungdomar till ett bättre liv och att förstå omvärden, så att de sedan kan gå ut och bidra till samhällsutvecklingen.


Från den 25 maj 2018
gäller en ny lag (GDPR) General Data Protection Regulation, denna ersätter (PUL) Personuppgiftslagen, Med detta Policy vill vi säkerställa att vi hanterar personuppgifter enligt detta nya direktiv. Afrikas Barns styrelse ansvarar för att behandlingen av personuppgifter sköts enligt den nya lagen samt att medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy.

Klicka på länken nedan för att läsa mer:
Integritetspolicy GDPR

Stadgar

Stadgar PDF

Fövaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2020 PDF
Förvaltningsberättelse 2021 PDF
Förvaltningsberättelse 2022 PDF

Årsredovisning

Årsredovisning 2018 PDF

Årsredovisning 2019 PDF

Årsredovisning 2020 PDF

Årsredovisning 2021 PDF

Årsredovisning 2022 PDF

Huvudfoto Afrikanska barn
Bildlänk Mänskliga rättigheter Bildlänk Våra projekt Bildlänk Stöd FAB Bildlänk Kultur och fotboll